O Bechyni

 

Bechyně patří k nejstarším kulturním místům v Čechách. Prvně vyskytuje se toto jméno r. 805, kdy v boji proti Frankům padá vladyka Bech, zakladatel hradu zdejšího. Stával prý tu hrad již daleko dříve a sama Libuše prý tu bydlívala.         
R. 993 - jest zmínka o Bechyni v listině papeže Jana XV. Později jest Bechyně župou, od r. 1039 arcijáhenstvím a do r. 1751 krajským 
městem.
 
R. 1422 - dne 26. července Žižka před městem. Město dobyto, klášter zloupen, zbořen, klášterníci pobiti. Téhož roku táhnou bechynští k Táboru, pálí sruby, aby se pomstili.
 
R. 1570 - přijel Petr Vok prvně do Bechyně a městu i hradu nastala doba rozkvětu, blahobytu, lesku a slávy.